دسته بندی

تبلیغات

جستجو برند

ترازو آشپزخانه پارس خزر

ترازو آشپز خانه پارس خزرDS5000P
قیمت : 680000 ریال

سبد خرید

جستجو بر اساس قیمت

نظر سنجی

"; echo "

 • $title
 • "; if ($q1 != "") { echo "
 • $q1 ($q12)
 • "; } if ($q2 != "") { echo "
 • $q2 ($q22)
 • "; } if ($q3 != "") { echo "
 • $q3 ($q32)
 • "; } if ($q4 != "") { echo "
 • $q4 ($q42)
 • "; } if ($q5 != "") { echo "
 • $q5 ($q52)
 • "; } if ($q6 != "") { echo "
 • $q6 ($q62)
 • "; } if ($q7 != "") { echo "
 • $q7 ($q72)
 • "; } if ($q8 != "") { echo "
 • $q8 ($q82)
 • "; } } echo "
 • "; ?>